TAWARAN MATA PELAJARAN 2017

 

 

Tingkatan

Aliran

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Menengah Rendah

Peralihan Dinamik, Gemilang, Harmoni

-

Bahasa Melayu, Amalan Bahasa Melayu,  Bahasa Inggeris, Pend Seni Visual, Pend Jasmani & Keihatan

Bahasa Cina

Tingkatan 1 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Reka Bentuk dan Teknologi, Pend. Seni Visual, Pend Jasmani & Kesihatan, , Pend Islam / Pend Moral

Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Tingkatan 1 Bestari, Cekal, Dinamik, Gemilang, Harmoni, Ikhlas, Jaya, Sejahtera

Biasa

Bahasa Cina

Tingkatan 2, 3 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup, Pend. Seni Visual, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan, Pend Islam / Pend Moral

Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Tingkatan  2, 3 Bestari, Cekal, Dinamik, Gemilang, Harmoni, Ikhlas, Jaya.lann

Biasa

Bahasa Cina

 

Tingkatan 4 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan 

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Grafik Komunikasi Teknikal, Pend Quran Sunnah, Pend Syariah Islamiah, Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Menengah Atas

Tingkatan 4 Bestari

Sains

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Grafik Komunikasi Teknikal, Bahasa Cina

Tingkatan 4 Cekal

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Prinsip Perakaunan, Bahasa Cina

Tingkatan 4 Dinamik

Teknologi

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan, Ekonomi , Bahasa Cina

Tingkatan  4 Gemilang

Ekonomi , Perniagaan, Tasawwur Islam / Pend Seni Visual

Tingkatan  4 Harmoni

Perniagaan, Pend Seni Visual / Tasawwur Islam

Tingkatan 4 Ikhlas /Sejhtera

Kemanusiaan

Pend Seni Visual

Tingkatan

Aliran

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Tingkatan 4 Jaya

Pend. Vokasional Menengah Atas (PVMA)

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, & Pend Islam /Pend Moral

PVMA Seni Kecantikan

Tingkatan  5 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan 

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Lukisan Kejuruteraan, Pend Quran Sunnah, Pend Syariah Islamiah, Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Tingkatan  5 Bestari

Sains

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Lukisan Kejuruteraan, Bahasa Cina

Tingkatan 5 Cekal

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Prinsip Akaun, Bahasa Cina

Tingkatan 5 Dinamik

Teknologi

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Prinsip Akaun, Ekonomi Asas , Bahasa Cina

Tingkatan  5 Gemilang

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Ekonomi Asas , Perdagangan, Tasawwur Islam / Pend Seni Visual

Tingkatan  5 Harmoni

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Perdagangan, Pend Seni Visual / Tasawwur Islam

Tingkatan  5 Ikhlas 

Kemanusiaan

Pend Seni Visual

Tingkatan 5 Jaya

Pend. Vokasional Menengah Atas (PVMA)

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, & Pend Islam /Pend Moral

PVMA Seni Kecantikan

 

Tingkatan

Aliran

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Menengah Rendah

Peralihan Dinamik, Gemilang, Harmoni

-

Bahasa Melayu, Amalan Bahasa Melayu,  Bahasa Inggeris, Pend Seni Visual, Pend Jasmani & Keihatan

Bahasa Cina

Tingkatan 1 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Reka Bentuk dan Teknologi, Pend. Seni Visual, Pend Jasmani & Kesihatan, , Pend Islam / Pend Moral

Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Tingkatan 1 Bestari, Cekal, Dinamik, Gemilang, Harmoni, Ikhlas, Jaya, Sejahtera

Biasa

Bahasa Cina

Tingkatan 2, 3 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup, Pend. Seni Visual, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan, Pend Islam / Pend Moral

Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Tingkatan  2, 3 Bestari, Cekal, Dinamik, Gemilang, Harmoni, Ikhlas, Jaya.lann

Biasa

Bahasa Cina

 

Tingkatan 4 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan 

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Grafik Komunikasi Teknikal, Pend Quran Sunnah, Pend Syariah Islamiah, Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Menengah Atas

Tingkatan 4 Bestari

Sains

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Grafik Komunikasi Teknikal, Bahasa Cina

Tingkatan 4 Cekal

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Prinsip Perakaunan, Bahasa Cina

Tingkatan 4 Dinamik

Teknologi

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan, Ekonomi , Bahasa Cina

Tingkatan  4 Gemilang

Ekonomi , Perniagaan, Tasawwur Islam / Pend Seni Visual

Tingkatan  4 Harmoni

Perniagaan, Pend Seni Visual / Tasawwur Islam

Tingkatan 4 Ikhlas /Sejhtera

Kemanusiaan

Pend Seni Visual

Tingkatan

Aliran

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Elektif

Tingkatan 4 Jaya

Pend. Vokasional Menengah Atas (PVMA)

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, & Pend Islam /Pend Moral

PVMA Seni Kecantikan

Tingkatan  5 Azam

Agama

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan 

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Lukisan Kejuruteraan, Pend Quran Sunnah, Pend Syariah Islamiah, Bahasa Arab, Kelas Kemahiran Quran

Tingkatan  5 Bestari

Sains

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi / Lukisan Kejuruteraan, Bahasa Cina

Tingkatan 5 Cekal

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Prinsip Akaun, Bahasa Cina

Tingkatan 5 Dinamik

Teknologi

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Prinsip Akaun, Ekonomi Asas , Bahasa Cina

Tingkatan  5 Gemilang

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Ekonomi Asas , Perdagangan, Tasawwur Islam / Pend Seni Visual

Tingkatan  5 Harmoni

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pend Islam / Pend Moral, Pend Jasmani & Kesihatan, Pend Sivik & Kewarganegaraan

Perdagangan, Pend Seni Visual / Tasawwur Islam

Tingkatan  5 Ikhlas 

Kemanusiaan

Pend Seni Visual

Tingkatan 5 Jaya

Pend. Vokasional Menengah Atas (PVMA)

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, & Pend Islam /Pend Moral

PVMA Seni Kecantikan