TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TAHUN 2016

BIL

TARIKH

PEPERIKSAAN

1.

19 Januari

Post Mortem PT3/2015

2.

22 – 26 Febuari

UPI Geografi T3

3.

23 Feb – 11 Mac

Intervensi T5

4.

29 Feb – 4 Mac

UPI Sejarah T3

5.

7 – 11 Mac

Ujian 1 T4/T2/T1/TP

Intervensi T3

6.

11 Mac

UjianPsikometrik T1

7.

28 Mac

TarikhAkhir Key-in SAPS

8.

5 April

Mesyuarat Post Mortem Intervensi T3

9.

12 April

Mesyuarat Post Mortem Intervensi T5

10.

25 – 29 April

UPI Geografi T2

11.

3 – 6 Mei

UPI Sejarah T2

12.

10 – 26 Mei

PeperiksaanPertengahanTahun (PPT) T4/T5

13.

10 Mei

UjianLisan BM / BI (T3/T2)

14.

16 Mei

UjianMendengar BM T2

15.

17 Mei

UjianMendengar BI T2

16.

18 – 26 Mei

PeperiksaanPertengahanTahun (PPT) T3/T2/T1/TP

17.

15 Jun

TarikhAkhir Key-in SAPS (ppt)

18.

19 Jun – 1 Julai

UPI Sejarah T3

19.

21 Jun

Mesyuarat Post Mortem PPT T2 / T1 / TP

20.

23 Jun

Mesyuarat Post Mortem PPT T3

21.

28 Jun

MesyuaratPst Mortem PPT T4 / T5

22.

17 – 29 Julai

UPI Geografi PT3

23.

1 – 5 Ogos

Percubaan PT3

24.

1 – 30 Ogos

UjianLisanBertutur PT3

25.

9 Ogos

UjianMendengar BM PT3

26.

10 Ogos

UjianMendengar BI PT3

27.

15 Ogos – 2 Sept

PeperiksaanPercubaan SPM 2016

28.

21 – 26 Ogos

UjianLisanTilawah

29.

21 – 26 Ogos

UjianLisanHafazan

30.

22 Ogos

TarikhAkhir Key-in SAPS (PercubaanPT3)

31.

! September

Mesyuarat Post Mortem Percubaan PT3

32.

23 September

TarikhAkhir Key-in SAPS (Percubaan SPM)

33.

19 – 23 September

UPI Geografi T1

34.

26 – 30 September

UPI Sejarah T1

35.

29 September

Mesyuarat Post Mortem Percubaan SPM 2016

36.

4 – 27 Oktober

PeperiksaanAkhirTahun T4

37.

4 – 7 Oktober

UjianLisan T1

38.

11 – 13 Oktober

PeperiksaanBertulis PT3

40.

17 - 27 Oktober

PeperiksaanAkhirTahun T2 / T1 / TP

41.

4 November

TarikhAkhir Key-in SAPS (PAT)

42.

7 Nov – 6 December

PeperiksaanBertulis SPM

43.

18 November

Mesyuarat Post Portem PAT (T4 / T2 / T1 / TP)

 

GRED PEMARKAHAN

SMK RAJA ALI, JLN IPOH, KUALA LUMPUR

 

 

MENENGAH ATAS

 (T4 &  T5)

 

MENENGAH RENDAH (TP/1/2/3)

MARKAH

GRED

 

MARKAH

GRED

90 -100

A+

 

85 – 100

A

80 -89

A

 

70 – 84

B

75 – 79

A-

 

60 – 69

C

70 – 74

B+

 

50 – 59

D

65 – 69

B

 

40 – 49

E

60 – 64

C+

 

0 - 39

F

50 – 59

C

 

 

 

45 – 49

D

 

 

 

40 – 44

E

 

 

 

0 - 39

G