VISI

 

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

 

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

 

OBJEKTIF

 

v Menjadi pemangkin kecemerlangan keilmuan pelajar yang berkaliber

v Mengekalkan kecemerlangan pendidikan yang menyeluruh

v Mengukuhkan semangat kekitaan

v Memupuk nilai kemanusiaan sejagat demi melahirkan masyarakat yang bersepadu

v Menyumbang kepada kebajikan masyarakat pembinaan bangsa

v Menyumbang kepada kebajikan masyarakat pembinaan bangsa