KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera,  salam perpaduan  dan salam 1 Malaysia.

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadhirat Allah S.W.T. kerana di atas limpah kurnia-NYA, kita para pendidik di sini masih diberi peluang dan kesempatan untuk terus bekerja menabur bakti, menyumbang idea dan tenaga demi meneruskan kelangsungan kemajuan pendidikan negara.

Terlebih dahulu, ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku Panduan Pengurusan Sekolah Sesi 2017 yang telah bertungkus-lumus bekerja menyiapkan buku ini. Buku Panduan Pengurusan Sekolah ini penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-guru dan staf untuk melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan berkesan

Saya juga ingin mengucapkan selamat datang ke sesi persekolahan baharu tahun 2017. Terima kasih juga diucapkan kepada semua warga kerja Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali kerana telah bertungkus lumus serta berpenat lelah melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk sesi persekolahan pada tahun 2016 yang lalu.

Justeru itu, tahun 2017 sekali lagi saya mengharapkan semua warga sekolah akan dapat berpadu tenaga untuk terus cemerlang dalam tugas masing-masing. Sebagai mana yang kita sedia maklum, tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam Gelombang 2 yang membawa hasrat untuk memacu peningkatan sistem. Setiap warga sekolah adalah diharapkan akan dapat memahami dan menghayati sepenuhnya aspirasi  Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.

Matlamat utama sekolah ialah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan peningkatan pencapaian kemenjadian murid ke satu tahap yang membanggakan dan boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Pembudayaan TMK dalam pengurusan  dan pembelajaran di bilik-bilik darjah khususnya melalui PA21 akan membantu  peningkatan pencapaian akademik dan kokurikulum sekolah ini. Informasi yang berkesan melalui laman web sekolah dan FROG VLE  dapat dikongsi bersama untuk mencapai pendidikan bestari bertaraf dunia. Amalan bekerja berteraskan MMI( Melindungi Masa Intruksional) diyakini dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dengan harapan KPI  sekolah dan KPI Kementerian Pendidikan Malaysia bergerak seiring dalam menuju sasaran yang ditetapkan.

Akhir kata, semoga sesi  persekolahan tahun ini akan seiring dengan azam dan tekad bagi meningkatkan kualiti dan profesionalisme diri yang menuntut kepada perubahan bagi menjamin SMK Raja Ali akan dapat mencapai prestasi yang  membanggakan dan  melakarkan kejayaan yang gemilang dalam semua bidang, sama ada akademik, kokurikulum, sahsiah dan juga disiplin. Apa-apa pun cabaran dan transformasi yang datang kita harus berfikiran positif dan menerima dengan minda yang terbuka. Kita mesti bersatu untuk mencapai kecemerlangan bak kata pepatah “Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.” Teruskan tekad, gandakan usaha untuk tahun 2017 dengan harapan SMK Raja Aliakan terus cemerlang dalam semua aspek.

  Sekian. terima kasih dan Selamat Bertugas

“TUGAS ITU AMANAH, KERJA ITU IBADAH”

 

(HJ NORDIN BIN MOHD NOOR)

Pengetua 

SMK Raja Ali

Kuala Lumpur